KHz

KHz jest skrótem od kiloherca, czyli 1.000 herców. Herc jest to cykl na sekundę. Mógłbyś powiedzieć: „W Nowym Jorku rowery giną z czę­stotliwością 7 kiloherców” (7.000 rowerów na sekundę). W świecie komputerowym cykl odnosi się do tego, jak szybko coś działa. Herc po­chodzi od nazwiska Heinricha R. Hertza, fizyka niemieckiego – a może jego syna, Gustava Ludwiga; nigdy nie można być pewnym. Niemniej ich 1.000 daje kiloherca.

Największym problemem z kilohercem jest poprawny sposób tworze­nia jego skrótu. Jeżeli możemy wyrwać na chwilkę stery kontroli z rąk straszliwych redaktorów IDG Books – poprawnym sposobem skracania kiloherca jest kHz (małe k, duże H, małe z). (Piszemy tutaj kiloHerc – na wypadek, gdyby to jednak zmienili.) Najczęściej wydawcy używają KHz. Czasami stosują Khz, a nawet KHZ. To jest kHz. Naprawdę. Słowo.

KPP

Ludzie z informacji technicznej często mają dosyć odpowiadania na py­tania, na które pytający mogliby sami sobie odpowiedzieć, gdyby tylko przeczytali podręcznik. Gdy ktokolwiek dzwoni więc do Help Hot Line (telefonicznej informacji technicznej), technik zawiesza połączenie, krzyczy „KPP” (K…ochany, przeczytaj podręcznik – tak, to jest „kocha­ny”), a potem spokojnie recytuje z pamięci odpowiedź, wydłubując so­bie resztki chipsów z zębów.

LAN

LAN jest to skrót od „local area network” (sieć lokalna). Jaka jest różnica między LANem a siecią? Żadna, naprawdę. Może być jakaś różnica se­mantyczna, ale większość nazywa LANa „swoją siecią”; guru i fachury mogą dyskutować o tym, czym jest lub nie jest LAN. LAN rymuje się z „pan” i „szpan”, a tego ostatniego komputerowcom nie brakuje.

MB

MB, wymawiane „mub”, oznacza megabajt. Jest to około jednego milio­na bajtów lub 1.000 kilobajtów. Jeżeli bajt byłby jedną literą w powieści, megabajt byłby około 700-stronicową książką. Dyski twarde i pamięć komputera są mierzone w megabajtach, w skrócie MB. (Żartujemy o tym „mub”; mówi się „megabajt”.)

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.