Archive for the ‘Analiza świata akronimów’ Category

XGA

IBM przez cały czas wypuszcza nowe „standardy” grafiki; najnowszy bajer to Extended Graphics Array (rozszerzona tablica graficzna). XGA może pokazać równocześnie na ekranie 256 kolorów, jak VGA, ale w małych rządkach 1.024 na 768 kropek. Obrazy te są całkiem ostre, nie­którzy twierdzą więc, że będzie to nowy „standard” monitorów. XMODEM XMODEM był nazwą starego programu [...]

UMB

UMB to blok pamięci górnej, co jest kolejnym śliskim zagadnieniem z dziedziny zarządzania pamięcią – jest to coś, w czym nie powinieneś się babrać. Po prostu posiedź sobie i otrząśnij się przez kilka chwil. UNIX Opracowany przez AT&T, aby działać na średniego rozmiaru (ówcześ­nie) komputerach, jest systemem operacyjnym dla zatwardziałych fa- chur, którzy sądzą, że [...]

RTF

Wszystkie procesory tekstów zapisują swoją pracę w różny sposób. Na przykład używają różnych kodów do zaznaczania tekstu kursywą lub wciętych akapitów. Ze względu na te różne sposoby kodowania, jedne procesory tekstów zazwyczaj nie mogą czytać plików innych proceso­rów. Aby to obejść, większość procesorów tekstów może zapisywać tekst w formacie ASCII (patrz „ASCII”). Niestety, pliki ASCII [...]

RGB

Podobnie jak dziecko w przedszkolu maluje kolorowymi kredkami, monitor komputerowy wyświetla barwy mieszając razem podstawowe kolory: czerwony, zielony i niebieski (stąd skrót RGB, od angielskiego: red, green, blue). W starszych czasach grafiki CGA kolorowy monitor był określany jako monitor RGB. ROM Komputer może używać RAMu do przechowywania informacji. Ale, gdy jest wyłączany, prąd wypływa z [...]

PCL i PDL

Najbardziej praktyczne drukarki laserowe używają albo języka rozka­zowego drukarek (printer command language) Hewletta-Packarda, albo języka „opisu strony” (page description language) PostScripta. Zarówno PCL, jak i PDL jest sposobem poinformowania drukarki przez oprogra­mowanie, jakie ma drukować obrazy. PostScript kosztuje mniej, ale wy­gląda lepiej. Niektóre drukarki oferują oba języki. PCX Facet o nazwisku Mark Zachmann utworzył oprogramowanie [...]

MPC

MPC to Multimedia Personal Computer (multimedialny komputer oso­bisty). Aby zasłużyć na dumny skrót MPC, komputer musi mieć 286 lub szybszy mikroprocesor, 2 MB lub więcej RAMu, monitor VGA, dysk twardy wielkości 30 MB lub więcej, dwuprzyciskową mysz, kartę dźwiękową i stację CD-ROM. Najtrudniej z kartą dźwiękową i stacją CD-ROM; te dwa urządzenia mogą dołożyć ponad [...]

MDA

Nie ma to nic wspólnego z Jerry Lewisem czy też wspaniałą organiza­cją, którą on wspiera. MDA jest skrótem od Monochrome Display Adapter (monochromatyczna karta wizyjna). Jest to stary, koślawy standard monochromu wszystkich PC. MDA został zastąpiony przez standard Hercules. Jeżeli masz monochromatyczny monitor (zielony na czarnym, żółty na czarnym i tak dalej), to prawdopodobnie masz [...]

KHz

KHz jest skrótem od kiloherca, czyli 1.000 herców. Herc jest to cykl na sekundę. Mógłbyś powiedzieć: „W Nowym Jorku rowery giną z czę­stotliwością 7 kiloherców” (7.000 rowerów na sekundę). W świecie komputerowym cykl odnosi się do tego, jak szybko coś działa. Herc po­chodzi od nazwiska Heinricha R. Hertza, fizyka niemieckiego – a może jego syna, [...]

HMA

Jest to najbardziej urzędowo brzmiący akronim w królestwie kompute­rów. Dopuszcza się żartobliwe powiedzenie: „Skończ z tym przełado­wywaniem systemu zamiast normalnego wychodzenia z programu, bo zadzwonię do HMA”. Niemniej wydaje nam się, że HMA jest skrótem od „high memory area” (pamięć górna), ale nie jesteśmy pewni. Co to jest i gdzie się znajduje, nie jest tak [...]

EMS

EMS jest to miły akronim oznaczający „expanded memory specifica­tion” (specyfikacja pamięci typu expanded). Jest to zbiór reguł dotyczą­cych dokładania większej ilości pamięci do PC i kilka instrukcji na te­mat, jak program może z tej dodatkowej pamięci korzystać. Możesz mieć oprogramowanie EMS i sprzęt EMS. Oczywiście, poruszamy tutaj skomplikowane zagadnienie zarządzania pamięcią. Lepiej pozostawić to zadanie [...]