Archive for the ‘Informacje wspólne’ Category

Czy jesteś w Węźle?

Jeżeli duży komputer zwany jest serwerem plików, to jak jest nazywa­ny Twój PC? Musimy Cię zmartwić, nazywa się tylko „stacją roboczą” – małym trybikiem w maszynerii sieciowej. Co gorsza, jeżeli nie posiada stacji dysków twardych, nazywany jest „bezdyskową stacją roboczą”. To prawie jak samochód bez kół. Ale w rzeczy samej Twój komputer, z kołami lub [...]

Korzystanie z serwera plików

Główny komputer w sieci nazywany jest „serwerem plików” – na ogół jest to najszybszy spośród komputerów w sieci, posiadający największy dysk twardy. Może to być też specjalny komputer w ogóle nie pracują­cy w DOSie. Takie komputery mają specjalne oprogramowanie dla ser­werów sieciowych, które umożliwia im kierowanie pracą sieci. Nazwa „serwer” wzięła się stąd, że komputery [...]

Wspólne korzystanie z zasobów

Jedną z największych zalet pracy w sieci jest możliwość wspólnego wykorzystywania zasobów przez komputery. „Zasób” jest czymś, z cze­go korzysta komputer. Najczęściej bywa to drukarka lub dysk twardy. Dlatego też pracując w sieci możesz przechowywać pliki na innych dys­kach twardych i drukować swoje prace na innych drukarkach. I nie muszą one znajdować się w tym [...]

Wymienianie się dyskami i plikami

Podstawowym zadaniem sieci jest zatrzymanie Cię w fotelu, abyś nie włóczył się po biurze z dyskietką w garści. Tego rodzaju wymiana in- formacji przez komputerowców nazywana jest siecią sandałową. Po prostu klient w sandałach zasuwa z dyskietkami w tę i z powrotem. Cóż za dosłowność. Aby przenieść plik na inny komputer, należy dostać się do [...]

Rozpoczęcie sesji w sieci

Do korzystania z sieci wymagane jest oprogramowanie i urządzenia obsługi sieci. Gdy zostaną zainstalowane (najlepiej przez kogoś innego), dostęp do sieci uzyskujesz poprzez rozpoczęcie sesji (ang. – Login). Za­nim sieć otworzy przed Tobą swe podwoje, musisz podać swoją nazwę użytkownika i hasło. Dokładna procedura rozpoczęcia sesji zależy od rodzaju sieci. Czasami dzieje się to automatycznie, [...]

O co chodzi w sieciach?

Komputery mają sieci tak jak telewizja. Komputery mają programy – te­lewizja też. Komputery podłączone są do sieci takim czarnym kablem z cienkim drucikiem w środku, telewizory też. Teoretycznie sieć kompu­terowa jest bardzo podobna do telewizyjnej, lecz znacznie bardziej pod­nosi wydajność pracy. Na samym początku chcemy zaznaczyć, że sieci, pracę w nich, oraz „konektywność” (paskudne słowo [...]

Informacje wspólne

Na samym początku istniały samowystarczalne komputery zwane „mainframe”. Mieszkały sobie w klimatyzowanych pomieszczeniach i zżerały więcej prądu niż cały batalion odkurzaczy. Komputery bezsze­lestnie obsługiwali bladzi ludzie w białych kitlach. Przeklinali i besztali biednych użytkowników ich komputerów, dołączonych do nich za po­mocą kabla przez „tępe” terminale – komputery bez mózgu. Niewiele wiedzieli o nadchodzącej Rewolucji Komputerów [...]