Archive for the ‘Nie działa’ Category

Jakich poleceń DOSa nigdy nie powinieneś używać?

Polecenie: RECOVER Co udaje, że robi: Odzyskuje pliki z uszkodzonych dysków. Co naprawdę robi: Niszczy pliki na dyskach. RECOVER nigdy nie po­winno być używane na dysku twardym ani nawet na dyskietce. Szko­da, jaką to polecenie może wyrządzić, jest olbrzymia, a naprawdę nicze­go nie naprawia. Zostaw je po prostu w spokoju. Polecenie: FDISK Co udaje, że [...]

Uzyskiwanie pomocy technicznej

Gdy kupujesz jakieś oprogramowanie, kupujesz też pomoc od jego twórców. Jest to oferowane w postaci listownej, faksów i telefonów. Większość użytkowników wybiera rozmowy telefoniczne, ponieważ sama myśl o czekaniu na pomoc przesłaną pocztą powoduje, że lu­dziom miękną kolana. Jest kilka rodzajów pomocy technicznej (ale nie w Polsce): darmowe połączenia telefoniczne, nieograniczony czas rozmowy, czyli pomoc [...]

Branie Pana Komputera do doktora

Jeżeli trzeba zabrać komputer do doktora, zrób, co następuje: Zapytaj osobę od napraw, jakie części komputera musisz zanieść – włącznie z kablami. Czasami problemem może być sam kabel. I cza­sami może będziesz musiał zanieść tylko jedną część komputera: monitor, drukarkę, klawiaturę, albo coś innego. Traktuj miejsce naprawy komputerów tak, jak warsztat samochodo­wy: najpierw poproś o [...]

Używanie programu setup komputera

Wszystkie współczesne PC mają specjalny program wewnętrzny, który pomaga je skonfigurować. Jest on nazywany SETUP i mówi kompute­rowi, ile powinien mieć pamięci, jakie stacje, jakie porty szeregowe i tak dalej – podaje pełny spis wszystkiego, co powinno być w PC. Mówimy „powinien”, bo czasami spis nie pokrywa się z tym, co komputer myśli, że ma [...]

Analiza kilku wskazówek dotyczących lokalizacji uszkodzeń i napraw

To nie jest tomisko na temat lokalizacji uszkodzeń i napraw. Istnieją wprawdzie takie powieści, lecz są przeznaczone dla osób dość wysoko ustawionych w Piramidzie Władzy PC. Oto kilka sztuczek, które moż­na wypróbować w przypadku podstawowej diagnostyki i napraw: Spróbuj nacisnąć [Ctrl-C], aby anulować dowolne polecenie DOSa, które wymknęło się spod kontroli. W aplikacjach spróbuj nacisnąć [...]

Używanie przełącznika „Reset”

Przełącznik „Reset” w większości komputerów jest przyciskiem ostate­cznej paniki. Ale nie należy nadużywać tego daru bogów. Trzeba uży­wać przycisku Reset tylko w przypadkach wyższej konieczności. Gdy system odżyje, należy zrobić co następuje: Wyjdź z programu Windows, DESQview albo automatycznego pro­gramu menu. Należy wyjść całkowicie i wrócić do nudnego zgłosze­nia DOSa. (Jeżeli nie ma takiego programu [...]

Poszukiwanie myszy

Jest to typowe w większości problemów związanych z PC: nie ma cze­goś, co przedtem było. Konkretnie, np. w przypadku myszy: mogła ona zostać zainstalowana na PC – może nawet sam to zrobiłeś – a jednak na ekranie nie widać tak pożądanego jej wskaźnika. Może być ku temu ca­ła masa powodów: nie jest zainstalowane oprogramowanie myszy, [...]

Właśnie sformatowałem Ważną dyskietkę?

Aby szybko zlikwidować to uczucie wstydu, należy na dyskietce, która właśnie została omyłkowo sformatowana, zastosować polecenie DOSa 5 UNFORMAT. Na przykład: C:\> UNFORMAT A: W tym przykładzie, polecenie UNFORMAT przywraca dyskietkę będą­cą w stacji A. Jest to UNFORMAT, spacja, litera A i dwukropek (nie średnik). Naciśnij [Enter] i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie. [...]

Właśnie skasowałem swój plik!

Jest to częsty byk, popełniany przez każdego, kto ma komputer. Oto jak odzyskać plik: przy użyciu polecenia UNDELETE DOSa 5. Należy na­pisać przy zgłoszeniu DOSa UNDELETE i nazwę pliku: C:\> UNDELETE WAŻNY.DOC W tym wierszu, po poleceniu UNDELETE jest spacja i nazwa pliku WAŻNY.DOC. WAŻNY.DOC należy zastąpić nazwą pliku, który ma być odzyskany. Podaj pełną [...]

Nie działa

Problemy komputerowe pojawiają się na horyzoncie wszystkich użytkowników PC. Każdy, nawet guru, ma jakieś problemy. Różnica polega na tym, że guru najczęściej wie, co z tym zrobić. Niemniej jed­nak nawet guru bywają czasami zaskoczeni. Komputery nagle – bez żadnego powodu – przestają działać. Prawdopodobnie właśnie nic nie robiłeś – nic dziwnego, co mogłoby spowodować awarię. [...]