Archive for the ‘Oprogramowanie’ Category

Co to jest oprogramowanie „shareWare” i użyteczności publicznej ?

Dyskietki kosztują mniej niż 50 centów za sztukę. Podręcznik nie ko­sztuje więcej, niż zwykła książka. A tekturowe pudełko można za dar­mo dostać w najbliższym sklepie monopolowym. Dlaczego więc opro­gramowanie jest takie drogie? Dlatego, że programiście trzeba coś zapłacić, zarobić też musi sklep, kierowca, który dowozi oprogramowanie do sklepów, oraz czasopisma publikujące reklamy oprogramowania. Umieszczenie programu [...]

Instalacja oprogramowania

Pierwszym krokiem przy instalacji oprogramowania jest załatwienie, aby ktoś to za Ciebie zrobił. Jeżeli w zasięgu rzutu torbą z chipsami nie znaj­dziesz chętnego specjalisty, skorzystaj z poniższych uwag. Każdy pakiet instaluje się troszeczkę inaczej, więc nie zdziw się, jeżeli się zdziwisz; Przeczytaj to coś z napisem „Przeczytaj to”. Kiedy otworzysz pudełko, od razu poszukaj w [...]

Numery wersji

Kiedy firma wypuszcza nowy program, oznacza go jako wersja 1.0. W odróżnieniu od powieści, które po wydrukowaniu już nigdy nie są po­prawiane, oprogramowanie stale się zmienia. Aby zająć swoich progra­mistów, firmy stale poprawiają błędy i dodają nowe funkcje do progra­mów. Gdy firma usunie kilka drobnych błędów w programie, wydaje jego no­wą wersję. Jeżeli zmiany były [...]

Co jest w tym pudle?

Zadziwiające, ale wiele dużych pudełek z oprogramowaniem zawiera sporo powietrza lub materiału opakowaniowego tak, aby wyglądały bardziej imponująco na półce. Najważniejszą rzeczą w pudełku są dys­kietki – na ogół od 2 do 15. Prawdopodobnie znajdziesz tam też instru­kcję i kilka drobiazgów. Oto typowy spis zawartości: Dyskietki: dyskietki nie są oprogramowaniem, one zawierają oprogra­mowanie. Aby je [...]

Kupowanie oprogramowania, które będzie działało na Twoim komputerze

Kiedy kupujesz oprogramowanie, upewnij się, czy będzie ono działało na Twoim komputerze i czy zapewni Ci to, czego oczekujesz . jeżeli bę­dziesz postępował zgodnie z podanymi poniżej krokami, oszczędzisz wiele czasu i pieniędzy, a osiągniesz zamierzone skutki. Krok 1: Zdecyduj się, czego chcesz. Zanim pójdziesz kupić oprogramowanie, musisz dokładnie określić, co Twój komputer ma przy [...]

Bezczelne programy rezydentne, inaczej TSR

Większość programów ładuje się do Twojego komputera, wykonuje swoje zadanie, a następnie opuszcza pamięć pozostawiając za sobą ciemny ekran. To tak jak z czytaniem książki: bierzesz ją z półki, otwie­rasz, czytasz; a kiedy skończysz, odkładasz z powrotem na półkę. Po­dobnie działa większość programów. Oprogramowanie rezydentne, często przerażająco nazywane oprogra­mowałem typu „zakończ i pozostań w pamięci” [...]

Pakiety zintegrowane

Pakiety zintegrowane reklamowane są jako „do wszystkiego”. I w du­żym stopniu takie są. Pakiet zintegrowany zawiera procesor tekstów, bazę danych, arkusz kalkulacyjny, a czasem nawet oprogramowanie komunikacyjne. Ponieważ wszystkie te programy współpracują ze sobą, mogą też łatwo wymieniać się danymi. Możesz łatwo przechwycić informacje z arku­sza lub bazy danych, na ich podstawie utworzyć wykres, który [...]

Bazy danych

Ponieważ przetwarzaniem słów i liczb zajmują się procesory tekstów i arkusze kalkulacyjne, bazy danych zajęły się wszystkim tym, co jeszcze pozostało. Bazy danych mogą obsługiwać dowolne informacje, zarów­no słowa, jak i liczby. Podczas gdy arkusze i procesory pomagają Ci tworzyć i zmieniać dane, programy baz danych umożliwiają ich przechowywanie i wyszukiwa­nie, a także ich porządkowanie [...]

Arkusze kalkulacyjne

Ponieważ procesory opanowały świat słów, arkusze kalkulacyjne rzuci­ły się na świat liczb. Arkusz kalkulacyjny wyświetla na ekranie ogro­mną tablicę, złożoną z wierszy i kolumn. Użytkownicy wpisują w ru­bryki liczby, a następnie mówią arkuszowi, co chcą z nimi zrobić: weź liczbę z rubryki „cena” dodaj do liczby z rubryki „podatki, VAT i inne dodatki” a koszt [...]

Edytory tekstów

Procesory tekstów umożliwiają Ci modyfikację marginesów, pisanie drukiem tłustym lub kursywą i zmienianie kroju czcionki. Edytory zaś umożliwiają tylko rzeczy podstawowe. Możesz wpisywać słowa, prze­stawiać je i usuwać te nieprzyzwoite – ale to praktycznie wszystko. Na ogół nie umożliwiają one formatowania ani sprawdzania pisowni i składni. Po co więc zawracać sobie głowę edytorami? Cóż, ponieważ [...]