Archive for the ‘Używanie DOSa’ Category

Na dziś już starczy

Kiedy jesteś już gotów do zakończenia pracy, najpierw wszystko poza­pisuj na dysku. Nie ograniczaj się do wyłączenia monitora i wyjścia z biura. Najpierw zapisz pliki! Czasami osoba odpowiedzialna za kom­putery w firmie poleci Ci dodatkowo zrobienie kopii bezpieczeństwa swojej pracy. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami i zapisuj to, nad czym pracowałeś. Przed wyłączeniem komputera opuść [...]

Zalew paskudnych komunikatów błędów

Kiedy zrobisz coś, co nie spodoba się DOSowi, na początek rzuci Ci obelżywy komunikat błędu. Przerażające. Bez żadnego wyjaśnienia. Po prostu siedzi sobie na ekranie obelżywy komunikat. Albo jeszcze go­rzej, przechodzący właśnie współpracownik pokaże go palcem i zacz­nie chichotać. A wtedy całe biuro już będzie wiedziało. Nie bój się jednak. Tamte czasy dawno minęły. Ze [...]

HELP

Nareszcie coś pomocnego. DOS 5 ma polecenie HELP, które wyświetla na ekranie dodatkowe informacje o poleceniach DOSa. Ale nie ciesz się zbytnio: polecenie HELP nie jest tak pomocne, jak byś chciał. Zamiast podać Ci pomocną dłoń, polecenie to rzuca komunikaty tak suche, jak zapiekanka jedzona o 4 rano w całodobowym barze przy szosie. Polecenia HELP [...]

Polecenie DOSa

Aby zlecić DOSowi wykonanie czegoś, musisz wpisać mu pod zgłosze­niem polecenie. Istnieje kilkadziesiąt poleceń DOSa, każde z nich robi coś innego, a wszystkie są w stanie zamącić w głowie nawet najwię­kszemu znawcy DOSa. Mimo, że „DOS dla Opornych” opisuje kilka mniej bolesnych poleceń z pikantnymi szczegółami, cztery z nich warte są przytoczenia w tej książce. [...]

Praca z dyskami

DOS określa dyski literą oznaczającą stację, w której są umieszczone. Po literze stacji DOS zawsze dostawia dwukropek. Dzięki temu wie, że „A:” jest nazwą stacji dyskowej, a nie pliku A znajdującego się gdzieś na dysku. W tablicy 13-3 przedstawiamy krótkie podsumowanie. Tablica 13-3 Nazwy stacji dysków według DOSa Dyskietka jest w tej stacji DOS nazywa [...]

Zaskoczony zgłoszeniem się DOSa

Czasami spokojnie sobie pracujesz w jakimś programie, a tu nagle – jak grom z jasnego nieba – pojawia się to paskudne zgłoszenie DOSa. Skąd ono się tu wzięło? Nieważne. Najważniejsze jest: „jak wrócić z powro­tem do pracy?”. Jeżeli kiedyś zostaniesz nagle „ciśnięty” pod zgłoszenie DOSa, spróbuj rozwiązać ten problem wykonując poniższe czynności: Napisz EXIT i [...]

Odnajdywanie programu

Czasami wykonanie programu pod DOSem nie sprowadza się tylko do wpisania jego nazwy. Najpierw program trzeba odnaleźć. Robisz to w kilku etapach. Jeżeli znasz nazwę podkatalogu, w którym znajduje się Twój program, to przechodzisz do niego wpisując polecenie CD, a po nim nazwę żądane­go podkatalogu. Na przykład: C:\> CD \MYSZ Nazwą katalogu jest \MYSZ (wpisz [...]

Wykonywanie programu

Najprawdopodobniej pod zgłoszeniem DOSa będziesz spędzał mini­mum czasu. Najwięcej poświęcisz go wykonywaniu programów i uży­tecznej pracy. W tym celu za zgłoszeniem DOSa wpisujesz nazwę pro­gramu i naciskasz klawisz [Enter], Tablica zawiera nazwy popularnych programów DOSowskich. Obok każdej z nich podano, co należy wpisać pod zgłoszeniem DOSa, aby uruchomić dany program. Pozostawiliśmy Ci też miejsce na [...]

Pisanie pod zgłoszeniem DOSa

Nie patrz zgłoszeniu prosto w oczy. Ale aby coś w DOSie zrobić, mu­sisz pisać polecenia. Może to być nawet straszne, bo nikt nigdy nie za­daje sobie trudu, aby wyjaśnić, jak należy pisać pod zgłoszeniem DOSa. No więc wyjaśniamy: Nazwę programu lub polecenia możesz wpisywać zarówno małymi jak i dużymi literami. DOSowi nie robi to żadnej [...]

Po co jest DOS?

DOS jest w Twoim komputerze złem koniecznym. Nie jest on specjalnie złośliwy, po prostu jest niedouczony, szorstki i nieuprzejmy, jak urzęd­nik bankowy lub facet obsługujący jedyne czynne okienko na poczcie. Zadaniem DOSa jest zarządzanie tym, co dzieje się w komputerze. Pra­cę swoją wykonuje podobnie jak większość programów przed nim: nie dopuszcza myśli, że ktoś może [...]