Archive for the ‘Wspaniały świat środowiska Windows’ Category

Wyjście z systemu Windows

Gdy jesteś gotowy do wyłączenia komputera i przejścia na werandę, aby napić się nektaru miętowego, nie spiesz się za bardzo. Musisz naj­pierw wyjść z systemu Windows. Trzeba to robić o wiele dokładniej niż Ci się wydaje. W DOSie przed wyłączeniem komputera wystarczy tyl­ko wyjść z jednego programu. W środowisku Windows można mieć na ekranie sześć [...]

O co chodzi w multimediach?

Gdy DOS pojawił się po raz pierwszy, wyglądał całkiem skomplikowa­nie: po prostu zespół zakodowanych słów zebranych do kupy. Ale sy­stem Windows ma tak wiele ładnych obrazków i kolorów, że wygląda prawie jak futurystyczny telewizor. Naturalne jest, że ludzie bardziej oczekiwali programów telewizyjnych niż programów komputerowych. W rzeczywistości te dwa rodzaje programów zaczęły się przenikać i [...]

Co należy zrobić, gdy ekran tkwi jak zamrożony ?

MS-DOS nie został zaprojektowany do obsługiwania takich dziwnych rzeczy jak Windows. Nie przygotowano go, by był uruchomiany więcej niż jeden program w tym samym czasie. Windows całkiem dobrze żon­gluje, ale od czasu do czasu jakaś piłeczka przyklei się do sufitu i ekran zamarznie. Będziesz próbował naciskać różne klawisze, ale nic się nie stanie. Aaachh! I [...]

O rany! Skasowałem nie to, co trzeba ?

Jednym z wymagań, jeżeli chodzi o aplikacje, jest to, że wszystkie one muszą mieć polecenie „anulowania” wykonanego polecenia. Jeżeli przez przypadek skasujesz coś w jednej z nich, naciśnij klawisze [Alt+Backspace]. Sztuczka [Alt+Backspace] działa tylko raz: zwraca tylko ostatnią rzecz, którą skasowałeś. Jeżeli naciśniesz jeszcze raz, anuluje to ope­rację anulowania, połykając z powrotem „odzysk”. Sztuczka [Alt+Backspace] [...]

Znajdowanie okna zakopanego w talii

Największym problemem w systemie Windows jest znalezienie się po­śród wszystkich programów. Jak można równocześnie pomieścić tyle okien na ekranie? Należy je położyć jedno na drugim, jak stos ważnych papierów na małym biurku wielkości monitora. Łatwo jest zgubić pro­gramy zakopane na dnie stosu. Oto kilka wytycznych, jak można ściągnąć okno na pierwszy plan: Jeżeli możesz zobaczyć [...]

Korzystanie z klawiatury

Microsoft wiedział, że jacyś uparci użytkownicy pakietu Windows nie kupią myszy. Dlatego też dołożył polecenia klawiatury. Środowisko Windows działa lepiej z myszą, ale czasami klawiatura okazuje się przydatna. Tak naprawdę najlepiej jest, gdy połączy się polecenia kla­wiatury i myszy. Na przykład, aby zamknąć system Windows, trzeba kliknąć menu roz­wijane Plik, następnie słowa Koniec Windows i [...]

Używanie myszy

W sensie technicznym, system Windows nie wymaga używania myszy. I, technicznie biorąc, ludzie mogą pisać łokciami. Łatwiejsze jednak i o wiele bardziej praktyczne jest używanie aplikacji przesuwając mysz po biurku i naciskając jej przycisk. Na przykład, Windows używa tzw. menu rozwijanego (patrz „Używa­nie menu rozwijanych” wcześniej w tym rozdziale). Aby otworzyć lub skasować plik w [...]

Przełączanie zadań i praca w trybie Wielozadaniowym

Ta część zawiera okropnie techniczne rzeczy, których nie musisz czy­tać. Gdybyśmy byli na Twoim miejscu, natychmiast zaniechalibyśmy czytania. Nawet byśmy się nie zastanawiali, że określenia przełączanie zadań i praca w trybie wielozadaniowym są tak samo mylące. Ani nie staralibyśmy się dowiedzieć, że oba odnoszą się do tej samej sytuacji: gdy więcej niż jeden program jest [...]

Wycinanie i Wklejanie

Użytkownicy aplikacji mogą wycinać i wklejać, dokładnie tak jak dzieci w przedszkolu: mogą wyciąć kwiatek, nakleić go na kartkę papieru, na­pisać pod nim słowo „kfiatek” i dać Mamusi. Użytkownicy środowiska Windows mogą wyciąć obrazek winogron, który namalowali w programie Paint, wkleić go do procesora tekstów, napisać pod nim słowo „Merlot” i wydrukować etykiety wina z [...]

Uruchomienie programu W środowisku Windows

Windows działa niejako jak swój własny guru komputerowy. Gdy jest instalowany po raz pierwszy, przelatuje przez dysk twardy w poszuki­waniu programów, które rozpoznaje. Wszystkie one pojawią się nastę­pnie jako małe obrazki wyświetlone w oknie Menedżera programów środowiska Windows, czyli tym oknie z głównym menu, które naj­pierw się pojawia na ekranie. Na przykład Windows znajduje Twoją [...]